ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

165

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

320

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดห้วยต่อ

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดห้วยต่อ

128

16 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

164

14 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไม้ฝาด

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไม้ฝาด

133

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

222

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอานัลทมหิดล

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอานัลทมหิดล

157

10 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 43ฯ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 43ฯ

137

10 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ่างทอง

อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ่างทอง

215

27 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยต่อ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กิจกรรมบำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยต่อ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

130

24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2565

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2565

101

9 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะบูรณาการร่วมกับโรงเรียน เทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) ตำรวจท่องเที่ยวตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เก็บขยะบริเวณชายหาดฉางหลาง หมุ่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะบูรณาการร่วมกับโรงเรียน เทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) ตำรวจท่องเที่ยวตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เก็บขยะบริเวณชายหาดฉางหลาง หมุ่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

614

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะถนนสายปากเมง - เตาถ่าน หมู่ที่ 4 17/3/64

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะถนนสายปากเมง - เตาถ่าน หมู่ที่ 4 17/3/64

272

17 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงบริเวณป้ายยินดีต้อนรับสู่หาดปากเมง10 มีนาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงบริเวณป้ายยินดีต้อนรับสู่หาดปากเมง10 มีนาคม 2564

232

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด

231

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

226

29 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

โครงการอบรมด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

233

7 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถนนสวยสิ่งแวดล้อมดี

โครงการถนนสวยสิ่งแวดล้อมดี

199

15 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการท้องถิ่นไทยร่สมใจภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการท้องถิ่นไทยร่สมใจภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว

218

3 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกอบต.ไม้ฝาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง

นายกอบต.ไม้ฝาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง

1081

25 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...