ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี 2567

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปี 2567

59

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

58

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจัดตั้งธนาคารขยะ

ประชุมจัดตั้งธนาคารขยะ

55

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาดปากเมง

กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชายหาดปากเมง

28

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

470

29 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

1812

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

1935

3 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดห้วยต่อ

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดห้วยต่อ

1743

16 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

1772

14 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไม้ฝาด

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไม้ฝาด

1753

1 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณถนนสายน้ำตกอ่างทอง-พืชสวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันศุกร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

1833

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอานัลทมหิดล

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอานัลทมหิดล

1765

10 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 43ฯ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 43ฯ

1731

10 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ่างทอง

อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ่างทอง

1820

27 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมบำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยต่อ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

กิจกรรมบำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยต่อ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1730

24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2565

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2565

1692

9 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะบูรณาการร่วมกับโรงเรียน เทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) ตำรวจท่องเที่ยวตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เก็บขยะบริเวณชายหาดฉางหลาง หมุ่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะบูรณาการร่วมกับโรงเรียน เทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) ตำรวจท่องเที่ยวตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เก็บขยะบริเวณชายหาดฉางหลาง หมุ่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

2219

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะถนนสายปากเมง - เตาถ่าน หมู่ที่ 4 17/3/64

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะถนนสายปากเมง - เตาถ่าน หมู่ที่ 4 17/3/64

1874

17 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงบริเวณป้ายยินดีต้อนรับสู่หาดปากเมง10 มีนาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงบริเวณป้ายยินดีต้อนรับสู่หาดปากเมง10 มีนาคม 2564

1829

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด

1830

10 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...