ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดไม้ฝาด
1730
1 ธันวาคม 2565

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างองคืการบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมหรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ วัดไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง