หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาววรรณี ตูลเพ็ง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร : 089-7292365

 • นายอรรถวิทย์ นุ่นตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

  โทร : 075-274040 ต่อ 101

 • นายมงกุฎ คงเพ็ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร : 075-274040 ต่อ 101

 • นางอาภาลักษณา บุญช่วย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร : 075-274040 ต่อ 102

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร : 075-274040 ต่อ 103