องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

201 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-274040 โทรสาร : 075-274040 ต่อ 106
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maifad.go.th