ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดห้วยต่อ
128
16 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม ณ วัดห้วยต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด