ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดได้จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี อุภินมัติถจรกาถา เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
1764
16 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม ณ วัดห้วยต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด