ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
1831
27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง      จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (ฺBig cleaning Day) ณ วัดห้วยต่อ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง