ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
165
27 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมเฉลิม ถวายพระพรชัย และถวายพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด