ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับมลฑลทหารบกที่ 43ฯ
1750
10 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมร่วมกับกับมณฑลทหารบกที่ 43 อำเภอสิเกา อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายจิตอาสาตำบลไม้ฝาด ณ บริเวณหาดราชมงคล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง