ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-10-31

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปและกลับ จาก อบต.บางดี ไปสถานที่แข่งขันสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จำนวน 1 คัน ตามโครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อท่อคสล.มอก.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-01

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

จ้างตัดชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ(ู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยูงงาม - ไพรสวรรค์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกว

2023-09-23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-06