ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤษภาคม 2567

19