ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
17 มกราคม 2566

169


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ได้ที่นี่