ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เริื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว)หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 พฤศจิกายน 2565

1438


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เริื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว)หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ที่นี่