รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

1356


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด(ด้านการพัฒนาบุคลากร)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
30 พฤศจิกายน 542

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด(ด้านการพัฒนาบุคลากร)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 542

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ