สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มี.ค. 2567
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.พ. 2567
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ม.ค. 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธ.ค. 2566
3 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พ.ย. 2566
6 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ต.ค. 2566
3 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.ย. 2566
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ส.ค. 2566
1 กันยายน 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ส.ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.ค. 2566
3 สิงหาคม 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มิ.ย.2566
3 กรกฎาคม 2566

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มิ.ย.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พ.ค. 2566
1 มิถุนายน 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พ.ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เม.ย. 2566
1 พฤษภาคม 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน เม.ย. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มี.ค.2566
3 เมษายน 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน มี.ค.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.พ.2566
1 มีนาคม 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.พ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ม.ค.2566
1 กุมภาพันธ์ 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ม.ค.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธ.ค.65
3 มกราคม 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ธ.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พ.ย.2565
1 ธันวาคม 2565

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน พ.ย.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ต.ค.2565
2 พฤศจิกายน 2565

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ต.ค.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565
3 ตุลาคม 2565

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือน ก.ย.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ