แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
29 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่
16 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
30 พฤศจิกายน 542

477


 

แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
30 พฤศจิกายน 542

373


    

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
30 พฤศจิกายน 542

347


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
30 พฤศจิกายน 542

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
30 พฤศจิกายน 542

374


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564