การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
3 กุมภาพันธ์ 2563

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ