การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น
29 เมษายน 2565

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ
1 พฤศจิกายน 2563

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต
31 สิงหาคม 2563

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
22 มิถุนายน 2563

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จริยธรรมข้าราชการ
1 ธันวาคม 2559

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จริยธรรมข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ