เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
30 พฤศจิกายน 542

190


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
30 พฤศจิกายน 542

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
30 พฤศจิกายน 542

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ