การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2566
11 กุมภาพันธ์ 2565

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
24 กุมภาพันธ์ 2563

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในการพิจาณาและรับทราบแนวทางการสมัครเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
30 พฤศจิกายน 542

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในการพิจาณาและรับทราบแนวทางการสมัครเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓) เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
30 พฤศจิกายน 542

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓) เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ