ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566
5 เมษายน 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้อเรียนการทุจริต ประจำปี 2565
8 เมษายน 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้อเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 542

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ