การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
30 พฤศจิกายน 542

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
30 พฤศจิกายน 542

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
30 พฤศจิกายน 542

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

193


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 542

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
30 พฤศจิกายน 542

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ