แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 พฤศจิกายน 542

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 542

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

120


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
620-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (60 - 64)
30 พฤศจิกายน 542

95


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 620-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (60 - 64) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
621-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
30 พฤศจิกายน 542

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 621-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ