ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่องตลาด
26 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติอบตไม้ฝาด เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

92


ข้อบัญญัติอบตไม้ฝาด เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561        ดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

92


ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด พ.ศ.2557
30 พฤศจิกายน 542

363


ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด พ.ศ.2557

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2559.
30 พฤศจิกายน 542

466


ข้อบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557
30 พฤศจิกายน 542

233


ข้อบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

349


ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
30 พฤศจิกายน 542

978


ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559

เอกสารแนบ