คู่มือสำหรับประชาชน
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
15 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน
30 พฤศจิกายน 542

256


ข้อมูลกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน  (มีเอกสารแนบประกาศ)

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานการชำระภาษี
30 พฤศจิกายน 542

257


ข้อมูลกระบวนงานการชำระภาษี   (มีเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
30 พฤศจิกายน 542

279


ข้อมูลกระบวนงานการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (มีเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานตามพรบ.การสาธารณสุข
30 พฤศจิกายน 542

251


ข้อมูลกระบวนงานตามพรบ.การสาธารณสุข  (มีเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขุดดิน ถมดิน
30 พฤศจิกายน 542

243


ข้อมูลกระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขุดดิน ถมดิน  (มีเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
ข้อมูลกระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์
30 พฤศจิกายน 542

224


ข้อมูลกระบวนงานการจดทะเบียนพาณิชย์ (มีเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

152


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

152


แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานอปท
30 พฤศจิกายน 542

100


คู่มือการปฏิบัติงานอปท

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
30 พฤศจิกายน 542

95


คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ

เอกสารแนบ