รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (รายเดือน)
15 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2557
30 พฤศจิกายน 542

237


ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2557
30 พฤศจิกายน 542

242


ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ร้อยละของจำนวนงบประมาณการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
30 พฤศจิกายน 542

234


ร้อยละของจำนวนงบประมาณการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
30 พฤศจิกายน 542

257


ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
30 พฤศจิกายน 542

860


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2557
30 พฤศจิกายน 542

243


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2557 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2557
30 พฤศจิกายน 542

246


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2557   มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

229


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1   มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

233


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2   มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

227


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3  มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานอัตรร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

236


รายงานอัตรร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

233


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปี 2558  มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานอัตราร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

235


รายงานอัตราร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

230


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558  มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2558
30 พฤศจิกายน 542

229


รายงานวิเคระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2558

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

82


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลปฎิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

182


รายงานผลปฎิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 2)
30 พฤศจิกายน 542

160


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ไตรมาสที่ 2)

เอกสารแนบ