รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่องตลาด
4 ตุลาคม 2566

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่องตลาด

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

88


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
30 พฤศจิกายน 542

403


  

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
30 พฤศจิกายน 542

366


      

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
30 พฤศจิกายน 542

370


      

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 255ึ7
30 พฤศจิกายน 542

313


    

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 255ึ7
30 พฤศจิกายน 542

404


    

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

58


รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

60


รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

69


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
รายงานการประชุม ระดับตำบลไม้ฝาด มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

90


รายงานการประชุม ระดับตำบลไม้ฝาด มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

90


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

90


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

83


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

90


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

89


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มีนาคม 2562
30 พฤศจิกายน 542

89


รายงานการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ