รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
5 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

73


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
30 พฤศจิกายน 542

64


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 542

337


*รออัพเดท*

เอกสารแนบ
รายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
30 พฤศจิกายน 542

61


รายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 พฤศจิกายน 542

67


รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ
รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประชุมประชาคม
30 พฤศจิกายน 542

148


รายงานประชุมประชาคม

เอกสารแนบ
รายงานผลรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2561
30 พฤศจิกายน 542

149


รายงานผลรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2561

เอกสารแนบ
รายงานผลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี2562
30 พฤศจิกายน 542

108


รายงานผลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี2562

เอกสารแนบ