แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
30 พฤศจิกายน 542

541


แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566
30 พฤศจิกายน 542

184


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1))
30 พฤศจิกายน 542

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
30 พฤศจิกายน 542

135


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)
30 พฤศจิกายน 542

110


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563
30 พฤศจิกายน 542

158


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563

เอกสารแนบ