แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
29 ธันวาคม 2562

64


 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 542

108


แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 542

370


*รออัพเดท*

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 พฤศจิกายน 542

62


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

69


 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

150


แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ติดตามและประเมินผลแผน (2560-2562) ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

152


ติดตามและประเมินผลแผน (2560-2562) ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ
ติดตามและประเมินผลแผน (2561-2564) ครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 542

172


ติดตามและประเมินผลแผน (2561-2564) ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ